Nước uống vô cùng quan trọng vì chiếm đến 70 – 80% trọng lượng cơ thể. Ta có thể nhịn ăn mà không thể không uống nước trong 3 – 4 ngày. Chính vì trực tiếp nạp vào cơ thể nên nước uống phải đảm bảo sạch – an toàn – chất lượng.

0932622186

0932622186